WerkWilligers

Een bijzonder initiatief van De Zandloper en Templer

“Voor hen die willen
en kunnen”

Het verhaal

Er zijn veel mensen met een uitkering, waaronder veel van goede wil die graag aan het werk willen! Daar gaat iets aan gebeuren. Er is een project dat werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengt. De naam daarvoor luidt:

WerkWilligers

WerkWilligers is een initiatief van De Zandloper in samenwerking met Templer. Wij werken op structurele wijze aan een oplossing voor mensen in de bijstand die graag aan het werk willen. WerkWilligers gaat de match vinden tussen ongewild werklozen aan de ene kant en werkgevers die prijs stellen op gemotiveerde krachten aan de andere kant.

Wie zit in de bijstand?

 • Mensen die kunnen en willen
 • Mensen die kunnen maar niet willen
 • Mensen die niet kunnen en niet willen
 • Mensen die nog niet kunnen maar wel willen

Hoe gaan we te werk?

 • In overleg met ons team wordt in het bestand gezocht naar werkwillende kandidaten
 • Wij bieden ondersteuning, training en begeleiding naar een betaalde baan
 • Wij evalueren en geven nazorg

Wat verzorgt De Zandloper?

Succes = Werk + verhoogd kwaliteit van leven werkwilliger + uitstroom uit uitkeringssituatie 

Wat verzorgt Templer?

Helder en Transparant
Berekeningen van de kosten per week: =(loon x kosten flexkracht x aantal gewerkte uren) + fee

Kosten uitzendkrachten

Het loon bepaal je zelf (cao)

Administratief

Industrieel / technisch

Handeling fee €39 per week

Zie hiervoor ook ons Factsheet

Fase A

162,28%

164,28%

Fase A pensioen

165,28%

167,68%

Kosten uitzendkrachten

Het loon bepaal je zelf (cao)

Fase A
Administratief | 159,17%
Industrieel / technisch | 161,46%
Handeling fee €39 per week

Fase A pensioen
Administratief | 162,21%
Industrieel / technisch | 164,93%
Handeling fee €39 per week

Overzicht fase verloop

Je betaalt alleen voor de gewerkte uren. Geen risico met ziekte.

Wanneer er geen werk is of iemand ziek wordt heb je een doorbetalingsverplichting.

Wanneer gaan we aan de slag?

 • Zodra de competenties in beeld zijn
 • Zodra we een beeld hebben van de kandidaad
 • Zodra werkgever en werknemer in staat zijn elkaar met elkaar samen te werken
 • Zodra er wederzijds een match is

De volgende stap na deze uitleg?

Dat is de wil om een doel te bereiken en de schouders eronder te zetten.

De Zandloper BV

Postbus 2543, 8901 AA Leeuwarden

Timo ter Voort
m: 06 13 31 72 54


Bauwina van der Meer

m: 06 20 43 49 68


Templer: Josien Andringa

m: 06 25 08 73 58

Folkert Fennema 
m: 06 25 52 28 82


Klaas van Heeringen

m: 06 30 36 94 87